Velkommen

til Ejerlauget Hvissinge Enge

Lokalplan

Læs Lokalplan HL10 som er gældende for området.

Læs lokalplanen

Vedtægter

Læs Ejerlaugets vedtægter og bestemmelser.

Se vedtægter

Martrikelkort

Se matrikelkort over Hvissenge Enge.

Download matrikelkort